Asterweg 6 1031 HN Amsterdam Overhoeks - Buiksloterham020 - 3081777Ma: 08:00 - 19:00, Di - Vrij: 08:00 - 17:00 /

Nieuws

Betaald parkeren / paid parking

Recent zijn er ontwikkelingen geweest met betrekking tot de parkeermogelijkheid rondom ons centrum. Per 1 juli 2018 is een groot deel van de blauwe zones en de parkeerplaatsen waar men voorheen gratis kon parkeren omgezet naar betaald parkeren. Dit heeft ook betrekking tot de Asterweg en omliggende straten. De kosten van het parkeren bedraagt €1,30 per uur. Het dichtstbijzijnde parkeerautomaat vindt u rechts van ons pand bij de (dichtstbijzijnde) kruising.

Helaas zijn de parkeerplekken die voorheen op ons eigen terrein stonden niet meer voor ons beschikbaar. De strepen zijn weggehaald en er hangen stickers ‘verboden te parkeren’ op het pand van onze buurman. Wij vragen jullie vriendelijk om hier niet meer te parkeren. Er is een wegsleepregeling van kracht indien u hier wel parkeert (zie bord naast het pand).
Hou er rekening mee dat het zoeken naar parkeerplek en het betalen bij het parkeerautomaat meer tijd in beslag kan nemen. Hou hier rekening mee zodat u niet te laat bij uw afspraak aankomt.

English
Recently, there have been developments regarding the parking facilities around our centre. As of 1 July 2018, a large part of the blue zones and the parking spaces where it was previously possible to park free of charge have been converted into paid parking. This also applies to the Asterweg and surrounding streets. The cost of parking is €1.30 per hour. The nearest parking meter is located to the right of our building at the (nearest) crossing.

Unfortunately, the parking spaces that were previously on our own site are no longer available to us. The parking stripes have been erased and there are stickers ‘forbidden to park’ on our neighbour’s building. We kindly ask you not to park here any more. There is a towage scheme in force if you park here (see sign next to the building).
Please note that searching for a parking space and paying at the parking meter can take longer. Take this into account so that you do not arrive late at your appointment.

Deel dit bericht